• Đất Sài Gòn hạ nhiệt thì ở Hà Nội môi giới lại đẩy giá lên cao
    29-05-2017 08:05

    Đất nền nhiều khu vực vùng ven TP.HCM hiện đang tăng giá bất thường. Tuy nhiên gần đây đã có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi có sự can thiệp của UB thành phố. Dù vậy điều này không thống nhất trong cả nước, ở Hà Nội tình trạng đất bị đội giá vẫn còn xảy ra.